No reaction from dutch ministry after broadcasting Adoptiebedrog 3, yet (Dutch)

The Netherlands – 28 march 2018
Published at Zembla news BNNVARA

Ministerie wilde niet reageren in de uitzending Adoptiebedrog 3, maar komt alsnog met reactie

Minister Sander Dekker wilde niet reageren in de uitzending Adoptiebedrog 3, omdat hij niets had toe te voegen aan eerdere stukken die naar de Kamer zijn verstuurd. Een uur na de uitzending komt hij alsnog met een schriftelijke reactie. Hij onderkent daarin dat er kwetsbaarheden in het adoptiesysteem zitten. Maar “de primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige afstandsprocedure en dossiervorming daaromtrent lag en ligt echter bij de zendende landen.”

Dat er veel mis is gegaan bij adoptieprocedures noemt het ministerie ‘uitermate betreurenswaardig’: “de minister realiseert zich goed dat dit voor betrokkenen emotioneel zwaar moet zijn.”

‘Geen reden om te stoppen met adoptie’
Toch is het voor de Minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, geen reden om te stoppen met interlandelijke adoptie:

“Een goed gereguleerde adoptieprocedure biedt kansen voor kinderen die daarbij gebaat zijn, want die kinderen zijn er nog steeds.”

Het ministerie zegt dat de wet- en regelgeving rond adopties in Nederland en in zendende landen de afgelopen jaren flink is aangescherpt. De overheid bemoeit zich een stuk meer met de controle van adoptieprocedures, zo staat in de reactie. Maar uiteindelijk kan “er vanuit Nederland nooit waterdichte garantie gegeven worden dat een procedure zuiver is verlopen, omdat we afhankelijk zijn van het handelen van de buitenlandse overheidsinstanties en dus de zendende landen”, aldus minister Dekker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *